Home Periodika
Vítejte na stránkách Vydavatelství MAC, spol. s r.o.

Periodika

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Časopisy

Vlastní produkce Vydavatelství MAC

ÚKLID+ČIŠTĚNÍ
(původně ÚKLID+) a ÚKLID+ [INFO]
magazíny o úklidu a pro úklid
dvouměsíčník, čtyřbarevný, 32 stran (ÚKLID+ČIŠTĚNÍ )
roční předplatné tištěné verze 420,- Kč
dvouměsíčník, čtyřbarevný, 16 stran (ÚKLID+ [INFO])
Od roku 2009 vydává Vydavatelství MAC v rámci vlastní vydavatelské činnosti magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který připravuje redakce oborových časopisů. Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, oborové periodikum o úklidu a pro úklid, je spojovacím můstkem mezi těmi, kteří na jedné straně na profesionální úrovni úklid vykonávají, materiálně zabezpečují a zprostředkovávají, a na straně druhé těmi, kteří jejich služby využívají. V pestrém, vyváženě odborném stejně jako čtivém obsahu přináší informace o dění, novinkách, produktech a především kvalitních a ověřených službách v tomto oboru. Prostřednictvím jeho stránek jsou tyto informace poskytovány jednoznačně vyčleněné cílové skupině potenciálních odběratelů služeb. Jejich rozsáhlá databáze zahrnuje příslušný rozhodovací management širokého spektra společností, firem, institucí a úřadů v celé republice, které se bez služeb profesionálních úklidových firem již neobejdou. Odbornost a profesionalitu obsahu garantuje úzká spolupráce magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ s Českou asociaci úklidu a čištění.
V roce 2012 bylo vydávání oborového B2B magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ rozšířeno o elektronickou verzi.
Od začátku roku 2013 začíná v elektronické verzi vycházet nový dvouměsíčník s názevem ÚKLID+ [INFO]. Jak již název napovídá, bude přinášet informace z úklidového oboru, a to nejen pro úklidové profesionály, ale i pro všechny, kteří s úklidovým oborem přicházejí do styku jako koncoví příjemci úklidových služeb, jak z komerční sféry, tak i ze sféry domácností. Bude tak vhodně doplňovat tématický záběr a periodicitu B2B magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ. První číslo vychází v prvním únorovém týdnu. Obě elektronická vydání jsou zdarma k dispozici na  floowie.com, pro uživatele platforem PC, Mac, Android a iOS


Vydavatelství MAC dále zajišťuje výrobu, administraci předplatného a distribuci pro časopisy

GONG
Časopis sluchově postižených.
ISSN 0323-0732,
měsíčník (vychází 4x do roka jako trojčíslo), dvoubarevný s celobarevnou obálkou, 44 stran,
roční předplatné 288,- Kč
Měsíčník sluchově postižených Gong přináší svým čtenářům mnoho zajímavých informací již 33 let. Zabývá se specifickými problémy sluchového postižení, sleduje vývoj sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. Informuje o společenských, kulturních a sportovních akcích organizací sluchově postižených. Poskytuje řadu cenných kontaktů a rad rodičům sluchově postižených dětí, informuje o speciálních školách pro sluchově postižené, sleduje nabídku výukových kurzů znakového jazyka. Přináší rozhovory se zajímavými sluchově postiženými lidmi a informuje o životním stylu a problémech sluchově postižených v zahraničí. Oslovuje a spojuje občany různých sluchových vad - neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé i šelestáře. Vydává Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
 

NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ
Periodikum odbojářů - legionářů. Jako jediné u nás se soustavně zabývá historií 1., 2. i 3. odboje.
ISSN 0231-8164,
čtrnáctideník novinového charakteru, rozsah 8 stran novinového formátu
roční předplatné 257,- Kč
Čtrnáctidenník Národní Osvobození vydává Český svaz bojovníků za svobodu společně s Československou obcí legionářskou. Časopis byl založen v březnu roku 1924 jako deník. V československé žurnalistice zaujímalo Národní Osvobození od samého začátku čestné místo jako seriózní deník na vysoké úrovni obsahové i jazykové, čímž se lišil od značné části ostatního, zejména bulvárního tisku. Vzhledem ke svému zaměření a nekompromisním názorům bylo vycházení Národního Osvobození několikrát zastaveno. Poprvé se tak stalo již 21. ledna 1939. Také v době hitlerovské okupace ovšem list vycházet nesměl, stovky jeho čtenářů byly popraveny a tisíce poslány do nacistických koncentračních táborů. 9. května 1945 vyšlo opět Národní Osvobození pod titulkem „Český lid bojem obnovil svůj stát“ s velkou fotografií představitele druhého odboje prezidenta Edvarda Beneše. Demokratická linie se ovšem po roce 1948 novým mocipánům nelíbila, a tak už 4. března 1948 téhož roku Svobodné noviny referovaly o změnách v redakci Národního Osvobození. Dosavadní vedení bylo odvoláno a na jejich místo nastoupilo vedení spojené s KSČ. Brzy potom list nesměl vycházet vůbec. Ústředním odbojářským časopisem se stal Hlas revoluce. V nesnadných podmínkách udržoval ideály protifašistického a protinacistického boje a dával za vzor postavy jeho hrdinů a podle možností připomínal i nekomunistický odboj. K obratu v odbojářském tisku došlo až po roce 1989 a dne 28. října 1990 byl obnoven starý název listu – Národní Osvobození. List nepřetržitě pokračuje ve vysvětlování tradic našeho prvního a druhého odboje. Nezapomíná ovšem ani na aktuální otázky odhalování neofašismu a neonacismu a pranýřování těch, kdo zlehčují velké ideály našeho národněosvobozeneckého boje. Národní Osvobození přináší recenze odbojářské a další literatury, profily významných odbojářů a přibližuje činnost ČSBS a ČsOL.
 

SLOVENSKÉ DOTYKY
Kulturně společenský magazín Slováků žijících v České republice.
měsíčník, čtyřbarevný, 24 stran,
roční předplatné 120,- Kč
Vydává Slovensko-český klub
 

Zrkadlenie - Zrcadlení
Česko-slovenská literární revue
čtvrtletník, formát A5, 128 až 236 stran,
cena jednoho čísla 40,- Kč
Vydává Slovenský lietrárný klub ve spolupráci s PEN-kluby v obou zemích.
Objednávky předplatného

 


Vydavatelství MAC, spol. s r.o., Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice, Tel: +420 226 218 860, E-mail: info@vydamac.cz