Home Vedení daňové evidence
Vítejte na stránkách Vydavatelství MAC, spol. s r.o.

Vedení daňové evidence

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví, pro zjištění základu daně z příjmů podle §7 zákona č. 586/1992 Sb v platném znění.

Součástí této služby je zejména:

  • zpracování dodaných účetních dokladů v týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční periodě, včetně vedení všech předepsaných účetních knih a evidencí
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur, vyhotovení upomínek a penalizačních faktur
  • zpracování měsíčních a čtvrtletních přehledů a výkazů o hospodářském výsledku a majetku firmy
  • zpracování řádné účetní závěrka a přiznání k dani z příjmu
  • zpracování příslušných přehledů a hlášení pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
  • zastupování na úřadech
  • rekonstrukce daňové evidence za minulá období

Po ukončení účetního období obdrží každý klient vytištěný peněžní deník, roční přehled příjmů a výdajů, seznam pohledávek a závazků a archivní medium (CD, DVD) s kompletními daty skončeného období v elektronické podobě. V případě potřeby lze zajistit odklad podání daňového přiznání finančnímu úřadu prostřednictvím daňového poradce.


Vydavatelství MAC, spol. s r.o., Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice, Tel: +420 226 218 860, E-mail: info@vydamac.cz