Home Vedení účetnictví
Vítejte na stránkách Vydavatelství MAC, spol. s r.o.

Vedení účetnictví

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Účetnictví, dříve podvojné účetnictví, dle zákonných předpisů – zákon č.563/1991 Sb., vyhláška č.500/2002 Sb. a české účetní standardy v platném znění.

Součástí této služby je zejména:

  • zpracování dodaných účetních dokladů v týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční periodě, včetně vedení všech předepsaných účetních knih a evidencí
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur, vyhotovení upomínek a penalizačních faktur
  • zpracování měsíčního, čtvrtletního výkazu zisku a rozvahy firmy
  • zpracování řádné účetní závěrka a přiznání k dani z příjmu
  • zpracování příslušných přehledů a hlášení pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
  • zastupování na úřadech
  • rekonstrukce účetnictví za minulá období

Po ukončení účetního období obdrží každý klient vytištěnou hlavní knihu, deník účetních operací, soupis inventarizace účtů, seznam pohledávek a závazků, roční účetní závěrku a archivní medium (CD, DVD) s kompletními daty skončeného období v elektronické podobě. Zpracujeme i zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a osdt.9 Obchodního zákoníku a připravíme elektronickou podobu účetní závěrky ve formátu PDF pro uložení do sbírky listin obchodního rejstříku. V případě potřeby lze zajistit odklad podání daňového přiznání finančnímu úřadu prostřednictvím daňového poradce.


Vydavatelství MAC, spol. s r.o., Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice, Tel: +420 226 218 860, E-mail: info@vydamac.cz